Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hardware & Software

HARDWARE – Označuje veškeré fyzicky technické vybavení počítače, tedy vše na co si můžeme sáhnout.

 

Základní deska (motherboard) – Je to deska velká cca. 30*30 cm s plošnými spoji, s množstvím konektorů a slotů pro vložení konkrétních prvků (např. videokarta, paměti, procesor apod.). Hlavním účelem desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku. Na základní desce se nachází např. procesor, paměti RAM nebo přídavné karty. 

Sběrnice – Je součástí zakl. desky. Sběrnicí se rozumí svazek vodičů, kterými proudí informace, řídící signály mezi jednotlivými komponenty počítače.

Procesor – Je jedna z nejdůležitějších součástek počítače. Procesor je jednotka, která zpracovává téměř všechna data, informace, požadavky, úkoly, které počítač realizuje, provádí všelijaké matematické výpočty atd. Rychlost procesoru ovlivňuje rychlost celého počítače. Důležitým parametrem procesoru je taktovací frekvence. Je to frekvence (v důsledku tedy rychlost), s jakou procesor dokáže zpracovávat data a provádět s nimi různé operace a výpočty. U procesorů se taktovací frekvence udává v GHz např. 1,4 GHz, 2,8GHz apod. Procesor se umisťuje na zakl. desku do speciálního konektoru, nazývaného socket.  Procesor je nutné chladit, protože vydává nadměrné množství tepla.

Vyrovnávací paměť procesoru (CACHE) – Do této paměti si procesor ukládá data, se kterými zrovna pracuje, aby je měl v případě potřeby okamžitě po ruce, což jeho práci výrazně urychlí.

Harddisk – Je záznamové medium uvnitř počítače. Jsou na něm uložena všechna data, která se v počítači nachází. Harddisk tvoří několik nad sebou umístěných rotujících kotoučů (plotny), nad nimiž se pohybují čtecí a záznamové hlavičky.

Data jsou na pevném disku ukládána pomocí magnetického záznamu (stejný princip jako na audio nebo videokazetách). Důležitým kriteriem harddisku je jeho kapacita, tzn. jak velké množství informací je schopen zaznamenat. Kapacita harddisku se pohybuje řádově v GB dnes již i v TB.

Přístupová doba harddisku – Výrazně ovlivňuje rychlost získání dat a tudíž celkový výkon. Jde o údaj, který nám říká, za jak dlouho je pevný disk schopen nalézt umístění požadované informace na plotnách a začít ji předávat systému.

Paměť Ram (operační paměť) Paměť Ram slouží pro ukládání a načítání informací, umožňuje běh programů a zpřístupňuje data uložená na pevném disku. Do operační paměti se ukládají právě zpracovaná data, část operačního systému atd. Paměť Ram je proudově závislá, tzn., že její obsah se po vypnutí počítače nebo po restartu vymaže. Důležitým parametrem je její kapacita. Ta může být 500 MB, 1 GB nebo 2GB atd.

Sloty – Slouží k vložení dalších přídavných karet. Zprostředkovává datovou komunikaci mezi rozšiřující kartou a ostatními součástmi počítače. Slotů existuje několik typů (PCI sloty, AGP sloty, ISA sloty). Do určitého slotu lze vložit pouze tu kartu, která je pro určitý slot vyrobena.

Přídavné karty – Umožňují rozšíření možnosti počítače o nové funkce. Karty se zasouvají do slotů na základní desce.

 

Typy karet:
 
 

Ø  Zvuková karta – zprostředkovává zvuk v počítači. Zvukové karty bývají integrovány na základní desce.

Ø  Síťová karta – slouží k připojení počítače k počítačové síti.

Ø  Grafická karta – jejím úkolem je zobrazování obrazu na monitoru, grafické výpočty atd.

 

Zdroj napájení – Napájí všechny součásti uvnitř počítače. Zdroj je nutný proto, že součástky uvnitř počítače, nepoužívají standardní napětí 230 V, ale transformovaných 12, 5 nebo 3,3 V podle typu součástky. Uvnitř zdroje je umístěn ventilátor, který odvádí přebytečné teplo ze zdroje. 

 

 

 

 

 SOFTWARE – Je veškeré programové vybavení počítače. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím (operační systém – Windows, Linux, MAC OS X atd.)

Aplikační software, se kterým pracuje uživatel počítače:

  • kancelářské balíky
  • grafické programy
  • vývojové nástroje
  • zábavní software

Program – člověkem (programátorem) vytvořený návod pro počítač, popisující, jakou činnost má počítač vykonávat.

 

 

Rozdělení softwaru podle způsobu šíření

 

  • Adware – Užívání software šířeného pod touto licencí je bezplatné, ale v programu se zobrazuje reklama, ze které je jeho vývoj placen. Odstranění reklamy je nemožné a ani není v souladu s licencí.
  • Demo – Program slouží pouze k předvedení schopností daného produktu, ne však k jeho plnému užívání. Je pravděpodobné, že bude nějakým způsobem omezena funkčnost produktu, např. ukládání, zobrazování nebo zpracování.
  • Freeware – Forma distribuce softwaru, která volně zpřístupňuje plně funkční software ostatním bez poplatků. Software by neměl být prodáván či šířen za úplatu, nesmí být pozměňován, autor může také omezit způsob použití.
  • Shareware – Produkty jsou pod touto licencí, po určitou dobu, šířeny zdarma. Autor obvykle požaduje zaplacení malé částky až v případě, kdy se uživateli produkt líbí a běžně jej používá. Zaplacením této částky se stává registrovaným uživatelem, může dostávat aktualizace, případně je mu k dispozici on-line podpora.
  • Trial – Jedná se o komerční software, u kterého je časově omezena určitá funkce např. ukládání, tisk apod. Smyslem této licence je umožnit potencionálnímu zájemci si vyzkoušet ovládáni programu a různých funkci před zakoupením plné verze.